Renovering av Hagaskolan 2018–2020

Hagaskolan är en F–6 skola med 670 elever. Skolan har sedan huvudbyggnaden uppfördes 1946 genomgått flera om och tillbyggnader. Skolans kök och matsal har totalrenoverats och blev klar för drift till höstterminen 2019. Skolgården har genomgått en upprustning.

På grund av minskat antal elever i kommundelen har skolan börjat att flytta delar av verksamheten från Hagaskolan till Lyckebyskolan. Flytten pågår under sommaren 2020 och 2021. Lokalerna som skolan lämnar är det äldsta huset på Hagaskolans tomt (Haga 1).  

Det nyrenoverade Haga 2 och byggnaden Haga 3 kommer även fortsättningsvis att användas av skolan.

Foto: Michael Manolescu, lokalcontroller

Nakterhusskolans-matsal1.jpg

Skolmatsalen Hagaskolan

Nakterhusskolanmatsal.jpg

Skolmatsalen Hagaskolan

Senast uppdaterad: 20 mars 2019