Renovering av Hagaskolan 2018–2020

Hagaskolan är en F–6 skola med 745 elever. Skolan har sedan huvudbyggnaden uppfördes 1946 genomgått flera om och tillbyggnader. Skolans kök och matsal har totalrenoverats och blev klar för drift till höstterminen 2019. Under sommaren och hösten har skolgården renoveras i deletapper.

Bakgrund

Hus E (Haga 2) består av en äldre del från 1950-talet och en nyare del från 1990-tal. Totalt uppgår arean till cirka 2000 kvadratmeter. Skolans kök och matsal samt idrottshall hade nått den tekniska livslängden. Utbildningsförvaltningen såg även ett behov att utöka kökets och matsalens kapacitet för att kunna möta ett större elevantal än det ursprungliga.

Genomförandet

Skolans idrottslektioner har förlagts till den nybyggda Lyckebyhallen sedan höstterminen 2018. Matsalen har därmed kunna växa med den gamla idrottshallens ytor. För att uppfylla rådande byggstandarder, energikrav och tillgänglighet moderniseras bland annat ventilation, akustik och belysning. Även nya pedagogiska ytor är tillskapade där det tidigare har varit omklädningsrum och duschar. I samtliga av dessa lokaler har alla ytskikt renoverats.

På platsen där de tillfälligt inhyrda lokalerna har stått är marken återställd och övriga skolgårdsytor upprustas i olika etapper under sommar och höst 2019.

Kontakt för den här sidan: hagalyckebyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2019