Om skolan

HagaLyckebyskolan ligger i vackra Vendelsö, ett lugnt område med närhet till sjö och natur.

Vi tar emot barn från förskoleklass upp till årskurs 9 i grundskolan. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till årskurs 3.

Skolans samtliga verksamheter samverkar för att skapa en helhet där alla elever ska trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på våra elever utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktiga som den sociala kompetensen.

Vår pedagogik

Vår pedagogik grundar sig i den fastställda skollagen och läroplanen. Vi har fokus på kunskapskraven där varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar.

Ett arbete mot den digitala lärarmiljön har påbörjats. Det innebär att eleverna förbereds inför sitt framtida arbete, att kunna använda IT-verktyg på olika sätt. Varje klassrum har utrustat med digital tavla och kanon. Förskoleklass till årskurs 5 har tillgång till en klassuppsättning Ipads. I årskurs 6 får eleverna tillgång till personlig Ipad och i årskurs 7-9 personlig chromebook.

Vår skolmiljö

Skolan är uppdelad på tre utspridda byggnader. Uppdelningen på olika skolbyggnader gör att eleverna upplever skolan som en lagom stor skola.

Skolan har två kök, som båda lagar mat ifrån grunden.

Upprustning av skolgårdar har gjorts under senare år för att skapa skolgårdar som lockar till rörelse. 

Senast uppdaterad: 14 juni 2021