Vår skola

HagaLyckebyskolan är en F–9 skola med drygt 1000 elever vars rektorsområde ligger i vackra Vendelsö, ett lugnt område med närhet till sjö och natur.

Vi tar emot barn från förskoleklass upp till årskurs 9 i grundskolan. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till årskurs 3.

Skolans samtliga verksamheter samverkar för att skapa en helhet där alla elever ska trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på våra elever utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktiga som den sociala kompetensen.

Vi har stort fokus på kunskapskraven där varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar. Vi arbetar för ett öppet klimat med tydliga strukturer som skapar trygghet.

Film om förskoleklass på HagaLyckebyskolan

Film om årskurs 7 hos oss på HagaLyckebyskolan

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021