Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kontakta oss

Du som är förälder och har barn på HagaLyckebyskolan och vill komma i kontakt med lärare, når ni lärare via skolexpeditionen alternativt via mail till mentor. För sjuk- och frånvaroanmälan och ledighetsansökan - se information längst ner.

Expeditionen

Elevärenden 
Eva Bodin
08-606 89 02
hagalyckebyskolan@haninge.se

Personalärenden 
Margareta Funered
08-606 86 97
hagalyckebyskolan@haninge.se

Fritidshemmet

Förskoleklass, Haga 2 Nedre
08-606 84 77

Årskurs 1, Haga 3 Nedre
08-606 84 97

Årskurs 2, Haga 3 Övre
08-606 87 12

Årskurs 3, Haga 2 Övre
08-606 84 78

Fritidsverksamhet 10-12 år, Lyckan
08-606 87 78

Klasslärare och mentorer

Förskoleklass

Elisabeth Andersson elisabeth.a.andersson@haninge.se

Jill Krylborn jill.krylborn@haninge.se

Alexandra Obom alexandra.obom@haninge.se 

Årskurs 1

Jeanette Grundström jeanette.grundstrom@haninge.se

Anne-Li Borg anneli.borg@haninge.se

Emma Alnered emma.alnered@haninge.se

Årskurs 2

Farah Abdul-Wahab farah.abdulwahab@haninge.se

Helena Sparrings helena.sparrings@haninge.se

Annett Hansen annett.hansen@haninge.se

Årskurs 3

Emma Östman emma.ostman@haninge.se

Carina Thunberg Henning carina.thunberghenning@haninge.se

Veronica Eriksson veronica.ericsson@haninge.se

Årkurs 4

Jeffry Nsingi Miguel jeffry.nsingimiguel@haninge.se

Pernilla Tichadou Munkhammar pernilla.munkhammar@haninge.se

Jennie Bramme jennie.bramme@haninge.se

Årkurs 5

Marijo Palavra marijo.palavra@haninge.se

Silvia Andrade silvia.andrade@haninge.se

Åsa Vallin asa.vallin@haninge.se

Årskurs 6

Anna-Maria Carlberg Zbinden annamaria.carlberg.zbinden@haninge.se

Rebecka Fred rebecka.fred@haninge.se

Årskurs 7-9

Hedwig Brandt hedwig.brandt@haninge.se

Danielle Lins Lima Leal danielle.linslimaleal@haninge.se

Diana Radamson diana.radamson@haninge.se

Sebastian Meurman sebastian.meurman@haninge.se

Tommy Olsson tommy.olsson@haninge.se

Helen Löfblad helen.lofblad@haninge.se

Hemin Jiang hemin.jiang@haninge.se

Sandra Bagheri sandra.bagheri@haninge.se

Lars Orbring lars.orbring@haninge.se

Anders Hedén anders.heden@haninge.se

Dikran Gaghlasian dikran.gaghlasian@haninge.se

Jan Backlund jan.backlund@haninge.se

Maria Sköld maria.skold@haninge.se

Lisa Granat lisa.granat@haninge.se

Liselotte Hansson Angelström liselotte.hansson-angelstrom@haninge.se

Elias Dietrichson elias.dietrichson@haninge.se

Henrik Westerberg henrik.westerberg@haninge.se

Jenny Ekheden jenny.ekheden@haninge.se

Worku Tegenu worku.tegenu@haninge.se

Sofia Thifa sofia.thifa@haninge.se

Övriga lärare

Bruce Jordan bruce.jordan@haninge.se
Elise Tuulasaho elise.tuulasaho@haninge.se
Hiba Nadim hiba.nadim@haninge.se
Jenny Bergkvist jenny.bergkvist@haninge.se
Jenny Skördehed jenny.skördehed@haninge.se
Karolina Broberg karolina.broberg@haninge.se
Lisa Blossner lisa.blossner@haninge.se
Sia Magouh sia.magouh@haninge.se

Skolledningen

Rektor
Andreas Hass
08-606 89 43
andreas.hass@haninge.se

Biträdande rektor åk F-3 och fritids
Rose-Marie Öberg
08-606 86 86
rose-marie.oberg@haninge.se

Biträdande rektor åk 4-9
Annica Linton 
08-606 86 62
annica.linton@haninge.se

Administrativ chef
Åsa Ferm
08-606 49 19
asa.ferm@haninge.se

 

Elevhälsa

Skolkurator
Alexandra Woxlin
08-606 54 04
alexandra.woxlin@haninge.se

Skolsköterska Haga
Elisabeth Piernik
08-606 86 71
elisabeth.piernik@haninge.se

Skolsköterska Lyckeby
Malin Björlin
08-606 89 37
malin.bjorlin@haninge.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledare
Maria Olsson
08-606 51 17
073-088 25 17
maria.olsson2@haninge.se

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan

Som vårdnadshavare ska du anmäla frånvaro till skolan före klockan 8.00 samma dag som ditt barn blir borta.

Du kan meddela flera dagars frånvaro på en gång om du redan vet att det blir så.
Du kan också meddela en dag i taget om frånvarolängden är osäker. Däremot är det viktigt att vi vet när ditt barn är borta och när ditt barn kommer åter till skolan.

Frånvaroanmälan görs på vår lärplattform Unikum. Om vi inte får en frånvaroanmälan och ditt barn inte kommer till skolan kommer vi att ringa dig för att höra om ditt barn är hemma. Det är en säkerhetsrutin för oss som arbetar på skolan så att vi vet var ditt barn är.

Lärplattformen Unikum (login krävs)

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan för att tillexempel gå till tandläkaren eller läkare anmäler du det i Unikum.

Om ditt barn behöver ledigt av någon annan anledning behöver du/ni fylla i en ledighetsansökan.

Det gör du/ni via blankett som eleven får av mentor

Ledigt från skolan får man på grund av särskilda skäl och maximalt i tio dagar under ett läsår.

Skolan är viktig, därför är vi restriktiva med att bevilja ledighet. Under vissa perioder som tillexempel tider för nationella prov är det svårt att få ledigt.

Sjuk- och frånvaroanmälan (Unikum - login krävs)

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023