Kontakta oss

Du som är förälder och har barn på HagaLyckebyskolan och vill komma i kontakt med personal, når personal via skolplattformen Schoolsoft. För sjuk- och frånvaroanmälan och ledighetsansökan - se information längst ner.

Expeditionen

Expeditionen Lyckeby
Elevärenden både Haga och Lyckeby
Eva Bodin
08-606 89 02
hagalyckebyskolan@haninge.se

Expeditionen Haga
Margareta Funered
08-606 86 97
hagalyckebyskolan@haninge.se

Skolledningen

Rektor
Andreas Hass
08-606 89 43
andreas.hass@haninge.se

Biträdande rektor åk F-3 och fritids
Rose-Marie Öberg
08-606 86 86
rose-marie.oberg@haninge.se

Biträdande rektor åk 4-9
Annica Linton 
08-606 86 62
annica.linton@haninge.se

Administrativ chef
Åsa Ferm
08-606 49 19
asa.ferm@haninge.se

Samordnare
Anders Engström
08-606 86 17
anders.engstrom@haninge.se

Elevhälsa

Skolkurator
Alexandra Woxlin
08-606 54 04
alexandra.woxlin@haninge.se

Skolsköterska Haga
Elisabeth Piernik
08-606 86 71
elisabeth.piernik@haninge.se

Skolsköterska Lyckeby
Malin Björlin
08-606 89 37
malin.bjorlin@haninge.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledare
Maria Olsson
08-606 51 17
073-088 25 17
maria.olsson2@haninge.se

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan

Som vårdnadshavare ska du anmäla frånvaro till skolan före klockan 8.00 samma dag som ditt barn blir borta.

Du kan meddela flera dagars frånvaro på en gång om du redan vet att det blir så.
Du kan också meddela en dag i taget om frånvarolängden är osäker. Däremot är det viktigt att vi vet när ditt barn är borta och när ditt barn kommer åter till skolan.

Frånvaroanmälan görs på vår lärplattform Schoolsoft. Om vi inte får en frånvaroanmälan och ditt barn inte kommer till skolan kommer vi att ringa dig för att höra om ditt barn är hemma. Det är en säkerhetsrutin för oss som arbetar på skolan så att vi vet var ditt barn är.

Lärplattformen Schoolsoft (login krävs)

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan för att t.ex gå till tandläkaren eller läkare anmäler du det på Schoolsoft.

Om ditt barn behöver ledigt av någon annan anledning behöver du/ni fylla i en ledighetsansökan.

Det gör du/ni också på Schoolsoft

Ledigt från skolan får man på grund av särskilda skäl och maximalt i tio dagar under ett läsår.

Skolan är viktig, därför är vi restriktiva med att bevilja ledighet. Under vissa perioder som t.ex tider för nationella prov är det svårt att få ledigt.

Sjuk- och frånvaroanmälan (Schoolsoft - login krävs)

Senast uppdaterad: 11 september 2018