Trygghet och hälsa

Foto: Mostphotos

Det är viktigt att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Därför jobbar vi aktivt med dessa frågor.

Våra elevers hälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande för att eleverna ska må bra.

I skolan ska det finnas tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Våra elevers trygghet

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling. På HagaLyckebyskolan arbetar personal och elever aktivt för att alla ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt.

Vårt trygghetsteam arbete är att främja, förebygga, upptäcka, förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på skolan.

Senast uppdaterad: 5 mars 2020