Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Tillsammans skapar vi framtiden!

Eleverna är allas vår framtid, vi som arbetar på skolan har en viktig uppgift att tillsammans med eleverna forma en jämnlik och demokratisk skola för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas framtid.

Därför arbetar vi för att skapa strukturer som ger tydlighet och trygghet samt för att öka samverkan mellan grupper.

Klimatet i skolan ska präglas av fortroendefulla och öppna relationer mellan personalen och eleverna och mellan eleverna. Det görs genom att vi strävar efter en levande diskussion kring klimatet i våra forum, där atmosfären ska präglas av ett ömsesidigt stärkande förhållningssätt, positiv förstärkning, konstruktiv kritik.

Gemensam vision för Haninge kommuns skolor

  • I Haninge kommuns skolor värderas kunskap högt i alla ämnen och inom alla verksamheter.
  • Engagerade och betydelsefulla vuxna som skapar förtroendefulla relationer till alla barn och elever.
  • I Haninge kommuns skolor strävar lärarna aktivt efter att ge alla elever intellektuell stimulans och är mer än blott handledare.
  • Vi har höga förväntningar på varje barn och elev i kombination med tydliga mål och kunskapskrav. Hos oss får varje barn och elev möjlighet att lyckas.
  • I Haninge kommun betraktas alla ban och elever som läraktiga. Barn och elevers eget engagemang och vilja är utgångspunkten för deras utveckling.
  • Arbetssätten varierar så att de passar varje barns och elevs förutsättningar och behov.
  • I Haninges skolor uppmuntras föräldrarna till engagemang och stöd för sina barns utveckling och studier.

Senast uppdaterad: 18 september 2018