Så här jobbar vi på HagaLyckebyskolan

Foto: Olof Holdar

Tillsammans arbetar vi målinriktat för att ge våra elever bästa förutsättningar att lyckas i livet och för att nå kunskapskraven. För att nå målet lägger vi stort fokus på att stärka elevernas kunskaper och ger utmaningar, på en nivå som stimulerar.

Vi vet att lärande sker bäst när vi använder många olika former, metoder och verktyg. Därför använder vi både böcker, praktiskt material, upplevelser och studiebesök såväl som digitalt stöd. Kunskapsresultaten följs upp regelbundet varje termin och det fall det behövs sätts särskilda insatser in för elev eller grupp.

I årskurs F-6 har eleverna klasslärare som har de flesta ämnen medan vi från årskurs 7 har ett ämneslärarsystem där eleverna har flera olika specialiserade lärare. Våra pedagoger arbetar i sin tur både i årskurs och ämnesvisa arbetslag för och skapa en bra lärande miljö för våra elever.

Du som förälder har också en viktig roll i hur ditt barn lyckas i skolan. HagaLyckebyskolan bjuder därför in till föräldramöten, utvecklingssamtal och skolråd varje termin.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019