Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för ordinarie undervisning.

Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Det är rektorn som ska se till att det görs och som beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Några exempel:

  • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare/specialpedagog under en längre tid.
  • Placering i en särskild undervisningsgrupp.
  • Enskild undervisning.
  • Anpassad studiegång, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort.

Senast uppdaterad: 3 september 2018