Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghetsteam

På skolan har vi ett trygghetsteam för att främja tryggheten och förebygga, upptäcka och agera i eventuella mobbningssituationer.

Foto: Mostphotos

Mål

  • Alla ska känna sig trygga i skolan
  • Ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.
  • Vid behov ska åtgärder sättas in omedelbart.
  • All personal ska ha kunskap och vara trygga i hur de ska agera så fort behov uppstår.

Syfte

Trygghetsteamets arbete är att främja, förebygga, upptäcka, förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på Haga/Lyckebyskolan.

Uppgifter

Trygghetsteamets främsta uppgifter är att:

  • Aktivt arbeta för ökad trivsel och trygghet för elever på skolan.
  • Arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering, och kränkande behandling.
  • Ansvara för att ärenden följs upp och åtgärdas.
  • Stödja och handleda personal som utreder och följer upp ärenden.
  • Följa kunskapsutvecklingen inom området.
  • Genom information, och genom utbildningsinsatser, öka medvetenheten hos elever, föräldrar och personal om diskriminering, och kränkande behandling.

Senast uppdaterad: 2 november 2023