Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Trygghetsteam

Foto: Mostphotos

På skolan har vi ett trygghetsteam för att främja tryggheten och förebygga, upptäcka och agera i eventuella mobbningssituationer.

Mål

  • Alla ska känna sig trygga i skolan
  • Ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.
  • Vid behov ska åtgärder sättas in omedelbart.
  • All personal ska ha kunskap och vara trygga i hur de ska agera så fort behov uppstår.

Syfte

Trygghetsteamets arbete är att främja, förebygga, upptäcka, förhindra att det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på Haga/Lyckebyskolan.

Uppgifter

Trygghetsteamets främsta uppgifter är att:

  • Aktivt arbeta för ökad trivsel och trygghet för elever på skolan.
  • Arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering, och kränkande behandling.
  • Ansvara för att ärenden följs upp och åtgärdas.
  • Stödja och handleda personal som utreder och följer upp ärenden.
  • Följa kunskapsutvecklingen inom området.
  • Genom information, och genom utbildningsinsatser, öka medvetenheten hos elever, föräldrar och personal om diskriminering, och kränkande behandling.

Kontakt för den här sidan: hagalyckebyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019