Fritidsverksamhet

Lekande barn på gården. Lekande barn på gården. Foto: Mostphotos

HagaLyckebyskolan erbjuder fritidsverksamhet för barn i åldern 6-9 år och är uppdelad på 4 olika avdelningar; Haga 3 nedre och övre, Haga 2 nedre och övre.

Fritidshemmet har en kompletterande roll till skola och förskoleklass. Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid. 

Vi erbjuder flera olika aktiviteter varje vecka utifrån barnens ålder och aktuell årstid. Det kan till exempel vara kreativt skapande, utedag, skridskoåkning, bakning, lek och idrott. Förutom den egna skolintegrerade fritidsavdelningen har barnen också tillgång till andra lokaler på skolan såsom idrottshallen. Varje läsår uppmärksammas fritidshemmets dag då föräldrar och syskon bjuds in till fika och möjlighet att vara med i verksamheten.

När skolan har lov eller studiedag håller fritids öppet för de barn som är inskrivna och har behov av omsorg.

Fritids är öppet vardagar kl. 06.30-18:00. Före kl. 08 och efter kl. 17.00 slår vi ihop avdelningarna. Under skoltid pågår samarbete mellan skola och fritids. Det innebär att fritidspersonal och lärare samarbetar utifrån sina olika kompetenser för att göra elevernas skoldag så mångsidig som möjligt.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021